Disclaimer

Disclaimer Tuincoach blog

Hoewel de auteur en webmaster van Tuincoach blog zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die zij betrouwbaar acht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van derden

Vermelding van hyperlinks of productinformatie op deze website betekent niet dat Tuincoach blog de, op of via externe websites, aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Ook aanvaardt Tuincoach blog geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar zij verwijst.

Informatie gebruiken

Tuincoach blog behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Wanneer u informatie openbaar maakt die u op deze website vindt, verzoeken wij u Tuincoach blog, de correcte titel en URL en de datum van overname als bronvermelding op te nemen.

Voorwaarden voor externe links/banners en vermeldingen

Een verzoek voor vermelding kan worden gedaan per e-mail aan tuincoach@marts-art.nl. Tekst- en afbeeldingslinks worden geplaatst voor een termijn van 1 jaar. Betaling geschiedt bij vooruitbetaling. De opzegtermijn is 1 maand en dient tijdig te geschieden per e-mail.
Een herinnering (tevens factuur) wordt circa 2 weken vóór de opzegdatum verzonden, zodat nagedacht kan worden over eventuele verlenging van de linkplaatsing. Bij geen reactie zal de linkplaatsing komen te vervallen.

Aan vermeldingen op Tuincoach blog kunnen geen rechten worden ontleend.
De aangeleverde informatie dient vrij te zijn van auteursrechten en hiervoor is de opdrachtgever, in geval van een geschil, verantwoordelijk en aansprakelijk.

© 2014 Mariëtte Verlaan – Tuincoach blog